Zadzwoń do nas: 662 401 204

Napisz do nas: biuro@strefapompciepla.info

Czym jest Program „Czyste Powietrze”?

Czym jest program „Czyste powietrze”?

Z pewnością nie raz słyszeliśmy w mediach, że w ostatnich czasach znacznie zwiększyła się ilość generowanych przez naszą cywilizację zanieczyszczeń powietrza, spalin czy pyłów. Dlatego też należy podjąć działania, które sprawią, że nasze powietrze będzie czystsze.

Jedną z inicjatyw Ministerstwa Środowiska jest program „Czyste Powietrze”, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obejmuje on dofinansowania wymiany bądź założenia nowych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych, a czas jego realizacji trwa od roku 2018 do 2029.

O uzyskanie tego typu wsparcia mogą ubiegać się osoby:

  • planujące wymianę dotychczasowych kotłów stałopalnych na (między innymi) pompy ciepła,
  • docieplanie przegród budynków,
  • wymianę okien i drzwi,
  • zmianę lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u.,
  • montaż wentylacji z odzyskiem ciepła czy odnawialnych źródeł energii, takich jak fotowoltaiki czy kolektorów słonecznych.

Program skierowany jest również do osób, które są na etapie budowy domu. W takim przypadku skorzystać można z dofinansowania na pompy ciepła.

Jakie są warunki dofinansowania i jak je uzyskać

Jak w każdym tego typu programie, aby uzyskać dofinansowanie, należy spełnić konkretne warunki. Dotyczą one dwóch sytuacji – istniejących już budynków, jak również tych nowo budowanych.

W pierwszym przypadku, przed złożeniem odpowiednich dokumentów, należy wykonać analizę energetyczną budynku, która następnie jest weryfikowane przez przedstawiciela WFOŚIGW. Po zatwierdzeniu można złożyć wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędnymi dokumentami, potwierdzającymi dochody czy sytuację energetyczną w domu.

W ten sposób rozpoczyna się etap rozpatrywania Twojego wniosku, który składa się z wizytacji przedstawiciela WFOŚIGW, po którym komisja podejmuje decyzję, co do zatwierdzenia wniosku.

Po pozytywnym zakończeniu procesu weryfikacji przychodzi czas na podpisanie odpowiedniej umowy i dodatkowa wizyta urzędnika w danym budynku w celu zatwierdzenia realizacji.

Należy pamiętać, że podczas montażu czy wymiany źródła ciepła możliwa jest kontrola przedstawiciela.

WFOŚIGW. Dodatkowe informacje o programie „Czyste powietrze”

W ramach Programu możliwe jest udzielenie dotacji bądź pożyczki. Maksymalne koszty kwalifikowane to 53 tys. złotych. W przypadku wyższych stawek istnieje możliwość udzielenia pożyczki z okresem spłaty do 15 lat od momentu jest podjęcia.

Należy pamiętać, że cały okres realizacji przedsięwzięcia wymiany czy montażu ekologicznego źródła ciepła to 24 miesięcy od terminu podpisania umowy, nie może on jednak przekroczyć 30 czerwca 2029 roku, kiedy to program będzie zakończony.

Pomagamy w złożeniu wniosku wraz z potrzebną dokumentacją. Jeśli jesteś zainteresowany prosimy o kontakt.

Kontakt

Wypełnij formularz zapytanie ofertowe, jeżeli chcesz otrzymać ofertę na montaż pomp ciepła.