Zadzwoń do nas: 662 401 204

Napisz do nas: biuro@strefapompciepla.info

Modernizacja kotłowni wspólnot mieszkaniowych oparta na wysokowydajnych pompach ciepła

Znaczący wzrost cen gazu, węgla oraz ekogroszku przyczynił się do zwiększenia kosztów ogrzewania i wytworzenia ciepłej wody użytkowej nie tylko dla właścicieli domów jednorodzinnych, ale również dla mieszkańców budownictwa wielorodzinnego, jakimi są m.in. wspólnoty mieszkaniowe. Sposobem na rozwiązanie tego problemu jest wykonanie modernizacji kotłowni w oparciu o wysokowydajne pompy ciepła.
Ogrzewanie budynków wielorodzinnych pompami ciepła – atrakcyjne rozwiązanie dla wspólnot mieszkaniowych

Budynki wielorodzinne wspólnot mieszkaniowych oraz domy jednorodzinne łączy wiele cech wspólnych, począwszy od charakteru użytkowania obiektu i skończywszy na porównywalnych parametrach w zakresie potrzeb energetycznych. Co z kolei różni oba obiekty, to powierzchnia użytkowa przypadająca na jedną osobę. W domu jednorodzinnym jest ona zazwyczaj większa. Mniejsza powierzchnia na osobę w przypadku budynków wielorodzinnych przekłada się zatem na mniejsze zużycie energii na cele grzewcze. Różnica ta nie ma to jednak znaczenia np. w przypadku zużycia energii na ciepłą wodę użytkową.

Pompa ciepła – oferta dla wspólnot mieszkaniowych

Koszty inwestycji

Analiza kosztów na przykładzie Wspólnoty Mieszkaniowej składającej się z 18 mieszkań.

Powierzchnia użytkowa – 1050m2

Liczba mieszkańców – 38 osób

Założenia do analizy:

Rodzaj pompy ciepła: Powietrze-woda

Powierzchnia: 1050 m2

Zapotrzebowanie projektowe na moc cieplną: 73,5 kW

Obieg grzewczy: grzejnikowy wysokotemperaturowy o parametrze 55°C

CWU: dla 38 osób

III strefa klimatyczna.

Koszt instalacji:

Instalacja z powietrzną pompą ciepła

 • 3 x powietrzna pompa ciepła renomowanego niemieckiego producenta o łącznej mocy grzewczej 71,4 kW
 • 2 x zasobnik c.w.u. o poj. 700 litrów
 • bufor c.o. o poj. 1000 litrów
 • 4 x pompa obiegowa
 • 2 x grzałka c.w.u. o mocy 6 kW
 • 5 x grzałka c.o. o mocy 7,5 kW
 • orurowanie z izolacją
 • pozostała armatura
 • montaż i uruchomienie

Całkowity koszt modernizacji kotłowni 232 500 zł netto

Koszt inwestycji przypadający na 1 mieszkanie:

232 500 zł: 18 mieszkań = 12 916 zł netto

Dodatkowo, na Wspólnocie Mieszkaniowej pracę urządzenia wspomaga instalacja fotowoltaiczna o mocy 35,5 kWp, która zasila pompy ciepła energią elektryczną.

Koszt wykonania instalacji fotowoltaicznej 135 000 zł netto.

Całkowity koszt inwestycji w pompę ciepła oraz instalację fotowoltaiczną wyniósł 367 500 zł netto

Całkowity koszt inwestycji przypadający na 1 mieszkanie:

267 500 zł: 18 mieszkań = 20 416 zł netto

Zdarza się, że wspólnota mieszkaniowa może napotkać problem podczas szukania odpowiedniego miejsca na wykonanie instalacji dolnego źródła lub podczas prób uzyskania zgody właściciela działki przy budynku wielorodzinnym na wykonanie instalacji. W takim przypadku odpowiednim rozwiązaniem dla wspólnoty mieszkaniowej będzie powietrzna pompa ciepła. Nie wymaga ona instalacji dolnego źródła. Ponadto można wykorzystać istniejące już źródło ciepła jako szczytowe źródło ciepła.

Korzyści oferowanego przez nas rozwiązania dla wspólnoty mieszkaniowej to przede wszystkim niskie koszty eksploatacyjne, a także uzyskanie niezależności od rosnących cen energii oraz paliw. Dodatkowo, instalując nowoczesne urządzenie, zmniejsza się emisja zanieczyszczeń i chroniona jest ilość zasobów paliwowych.

Porównanie źródeł ciepła na podstawie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (D.U. . 888)

 

ŹRÓDŁO
CIEPŁA

PARAMETR

POMPA CIEPŁA POWIETRZE-WODA (sprężarkowa zasilana elektrycznie    (55/45°C)

KOCIOŁ GAZOWY KONDENSACYJNY

(55/45°C)

KOCIOŁ WĘGLOWY

PODGRZEWACZE ELEKTRYCZNE PRZEPŁYWOWE

średnia sezonowa sprawność wytwarzania ciepła

260%

95%

82%

94%

średniej rocznej sprawności wytwarzania ciepła na ciepłą wodę

260%

88%

99%

współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej

3,0

1,1

1,1

3,0

wskaźnik emisji CO2 w zależności od rodzaju spalanego paliwa [tCO2/TJ]

193

56,1

98,3

193

 

Na podstawie powyższego oraz kosztów zakupu paliw można zauważyć, że pompa ciepła:

 • ma najwyższą sprawność wytwarzania ciepła,
 • ma najniższą emisję CO2 na jednostkę wytworzonej energii,
 • z reguły ma najkorzystniejszy współczynnik rocznego wskaźnika cząstkowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP – w wielu przypadkach jako jedyna spośród pozostałych źródeł ciepła umożliwia spełnienie Warunków technicznych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. poz. 690 (D.U. nr 75) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 • ma najniższy po kotle węglowym koszt na jednostkę wytworzonej energii (niekorzystne warunki obiektowe i klimatyczne mogą to zmienić).

Kontakt

Wypełnij formularz zapytanie ofertowe, jeżeli chcesz otrzymać ofertę na montaż pomp ciepła.